waxing webster ny

WAXING SERVICES

FACIAL WAXING

Eyebrows……$20

Eyebrow Sculpt……$25

Chin……$10

Cheeks……$10

Upper Lip……$10

Nose……$15

Eyebrows……$20

Eyebrow Sculpt……$25

Chin……$10

Cheeks……$10

Upper Lip……$10

Nose……$15

BODY WAXING

Brazilian……$60

French Bikini……$35

Bikini……$30

Underarms……$20

Full Leg……$65

Half Leg……$35

Brazilian……$60

French Bikini……$35

Bikini……$30

Underarms……$20

Full Leg……$65

Half Leg……$35